Grof vuil

Onder "Grof vuil" vallen alle afvalstoffen welke afkomstig zijn vanuit huis met het leegruimen of verhuizen.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
- Giftige afvalstoffen
- Koelkasten/vriezer
- Asbestverdacht materiaal

Voor autobanden en matrassen wordt separaat een toelage berekend (matrassen € 35,- per stuk excl. BTW.).
Openingstijden:
Standaard openingstijden:

maandag t/m vrijdag 07:00 – 17:00

Weekend (mits anders vermeld):
Zaterdag 07:00 – 12:00 uur

Op wettelijke feestdagen zijn wij gesloten.
Hieronder valt: Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerst.