Grof vuil

Onder "Grof vuil" vallen alle afvalstoffen welke afkomstig zijn vanuit huis met het leegruimen of verhuizen.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
- Giftige afvalstoffen
- Koelkasten/vriezer
- Asbestverdacht materiaal

Voor autobanden en matrassen wordt separaat een toelage berekend (matrassen € 35,- per stuk excl. BTW.).
Openingstijden:
Tijdelijke openingstijden i.vm. bouwvak 2021
Week 32 t/m 34 - 9 t/m 28 augustus 2021
Maandag t/m vrijdag 07.00 - 14.00 uur
(Zaterdagen in deze periode zijn we gesloten)

Standaard openingstijden:
april t/m september: maandag t/m vrijdag 07:00 – 17:30
oktober t/m maart: maandag t/m vrijdag 07:00 – 17:00

Weekend (mits anders vermeld):
Zaterdag 07:00 – 12:00 uur

Op wettelijke feestdagen zijn wij gesloten.
Hieronder valt: Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerst.