Sloopwerkzaamheden

Slopen is tegenwoordig meer dan alleen het zomaar plat gooien van een gebouw. Slopen is tegenwoordig een echt vak geworden dat wordt uitgevoerd met modern en specialistisch materieel en goed geschoolde en gemotiveerde medewerkers. Bij de uitvoering houden we rekening met de omgeving en het milieu. We treffen maatregelen om overlast tot een minimum te beperken en vrijkomende materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt en gerecycled.

CSM bv heeft de beschikking over een omvangrijk en modern machinepark. Daarmee zijn we in staat projecten veilig en in korte tijd uit te voeren. Of het gaat om de sloop van een energiecentrale tot het slopen van een kassencomplex. Voor al uw sloopwerken bent u bij ons aan het juiste adres.
Openingstijden:
Standaard openingstijden:

maandag t/m vrijdag 07:00 – 17:00

Weekend (mits anders vermeld):
Zaterdag 07:00 – 12:00 uur

Op wettelijke feestdagen zijn wij gesloten.
Hieronder valt: Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerst.