Asbestsanering

Zoals U weet zijn asbesthoudende materialen schadelijk voor de gezondheid en moet hiermee zorgvuldig omgegaan worden. Hiervoor gelden speciale regels en voorwaarden. Eén hiervan is, dat alleen bedrijven welke daarvoor gecertificeerd zijn (SC-530) asbesthoudende materialen mogen verwijderen. Dit houdt mede in, dat onze medewerkers hiervoor speciaal opgeleid zijn tot saneerder (DAV) en Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA-A).

U kent vast wel het asbesthoudende dakbeschot, golfplaten en brandwerende beplating. Maar wat te denken van asbesthoudende vloerbedekking, vensterbanken, kitten, koorden in c.v. installaties, plafonds en standleidingen.

Asbesthoudende materialen zijn ingedeeld in 3 risicoklassen. Deze risicoklassen staan vermeld in het asbestinventarisatierapport die voor elke asbestsanering opgesteld dient te worden. Aan de hand van deze risicoklassen bepalen wij de methode van saneren.

Ook als er iemand asbestverdachte materialen vindt kunt U ons inschakelen om vast te stellen om welk materiaal het gaat. Mocht het daadwerkelijk een asbesthoudend materiaal zijn, dan kunnen wij onze diensten verlenen, van advies tot uitvoering en asbestvrije oplevering (eindcontrole door ster-lab).
Openingstijden:
Tijdelijke openingstijden i.vm. bouwvak 2021
Week 32 t/m 34 - 9 t/m 28 augustus 2021
Maandag t/m vrijdag 07.00 - 14.00 uur
(Zaterdagen in deze periode zijn we gesloten)

Standaard openingstijden:
april t/m september: maandag t/m vrijdag 07:00 – 17:30
oktober t/m maart: maandag t/m vrijdag 07:00 – 17:00

Weekend (mits anders vermeld):
Zaterdag 07:00 – 12:00 uur

Op wettelijke feestdagen zijn wij gesloten.
Hieronder valt: Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerst.