Grond afval

Onder "Grondafval" valt schone grond zonder vervuilingen zoals bomen, takken en puin.

Grond kunt u alleen aanbieden mits u daarvan een rapportage beschikbaar hebt.
De volgende verklaringen zijn toegestaan (mits ze nog voldoende actueel zijn):
- partijkeuring
- erkende kwaliteitsverklaring
- fabrikant - eigenverklaring
- (water)bodemonderzoek

Alle ongekeurde partijen grond kunnen wij helaas niet innemen. 

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
- Grond afkomstig van industrieterreinen
- Boomstronken
- Vervuiling door steen of andere materialen zoals papier, plastic, glas en overig afval
- Vervuiling door olie of andere vloeistoffen
 
Openingstijden:
Tijdelijke openingstijden i.vm. bouwvak 2021
Week 32 t/m 34 - 9 t/m 28 augustus 2021
Maandag t/m vrijdag 07.00 - 14.00 uur
(Zaterdagen in deze periode zijn we gesloten)

Standaard openingstijden:
april t/m september: maandag t/m vrijdag 07:00 – 17:30
oktober t/m maart: maandag t/m vrijdag 07:00 – 17:00

Weekend (mits anders vermeld):
Zaterdag 07:00 – 12:00 uur

Op wettelijke feestdagen zijn wij gesloten.
Hieronder valt: Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerst.