Grond afval

Onder "Grondafval" valt schone grond zonder vervuilingen zoals bomen, takken en puin.

Grond kunt u alleen aanbieden mits u daarvan een rapportage beschikbaar hebt.
De volgende verklaringen zijn toegestaan (mits ze nog voldoende actueel zijn):
- partijkeuring
- erkende kwaliteitsverklaring
- fabrikant - eigenverklaring
- (water)bodemonderzoek

Alle ongekeurde partijen grond kunnen wij helaas niet innemen. 

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
- Grond afkomstig van industrieterreinen
- Boomstronken
- Vervuiling door steen of andere materialen zoals papier, plastic, glas en overig afval
- Vervuiling door olie of andere vloeistoffen
 
Openingstijden:
Standaard openingstijden:

maandag t/m vrijdag 07:00 – 17:00

Weekend (mits anders vermeld):
Zaterdag 07:00 – 12:00 uur

Op wettelijke feestdagen zijn wij gesloten.
Hieronder valt: Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerst.